אלביט מערכות פיתחה מאמן להגנת סייבר

Elbit Cyber Simulator

05 ביוני 2012

אלביט מערכות השלימה פיתוח של מאמן חדש לתחום הגנת הסייבר.

מאמן הסייבר שפותח בחברה מיועד להכשיר צוותים להגנת סייבר בגופים ממשלתיים, צבאיים ובתשתיות קריטיות אזרחיות. המאמן מאפשר להתנסות באופן אישי וקבוצתי באיתור ובהתמודדות מול מתקפות ואירועי סייבר, ניהולם וטיפול בהם כמו גם לימוד לצרכי מניעה והגנה בסייבר, באמצעות התנסות בתנאי סימולציה בהגנה על רשתות. במאמן משולבים תרחישים ואיומים שונים בהגנה על הרשת והוא מאפשר גם לבצע תחקיר לאחר ביצוע וכן ניתוח הפקת הלקחים הנדרשים מתרגיל הסימולציה.

יאיר כהן, מנהל תחום פתרונות מודיעין וסייבר באלביט מערכות יבשה ותקשוב, ציין כי גרסאות שונות של מאמן הסייבר כבר נמכרו על ידי אלביט מערכות ללקוחות בארץ ובחו"ל. לדבריו, בשנים האחרונות השקיעה אלביט מערכות מאמצים רבים בפיתוח טכנולוגיות חדשות בתחום הסייבר והחברה פעילה בתחום הגנת רשתות ומערכות, פיתוח מערכות שליטה ובקרה בסייבר, הגנה על המרחב הקיברנטי של תשתיות קריטיות אזרחיות ופיתוח אלגוריתמים יעודיים לאיתור מתקפות סייבר. כפועל יוצא מיכולות מצטברות אלו פותח גם מאמן הסייבר, הממקד אליו עניין רב מצד לקוחות רבים בארץ ובעולם, בין השאר בגלל השילוב בין הניסיון רב השנים של אלביט מערכות בתחום האימון והסימולציה באוויר וביבשה ובין המובילות הטכנולוגית וההישגים של החברה בתחום הסייבר.

עוד באלקטרוניקה וטכנולוגיה

עוד חדשות