Agilent Technologies זוכה בתואר "חברת האוסילוסקופים של השנה"

DSOX3000

01 במאי 2012

Agilent Technologies Inc. זכתה בפרס חברת השנה של Frost & Sullivan לשנת 2011, וזאת כהוקרה על ביצועיה בשוק האוסילוסקופים.

הפרס הוענק על סמך ניתוח שנערך לאחרונה על-ידי Frost & Sullivan בשוק האוסילוסקופים. בשנת 2009 דורגה Agilent על-ידי Frost & Sullivan במקום השני, אולם הצמיחה המהירה שאפיינה אותה מאז הפכה אותה לחברה המובילה בכל הנוגע להגדלת נתח שוק.

"הסיבות העיקריות להצלחתה של Agilent כוללות את השקתם של מוצרים חדשניים במיוחד, את היצע המוצרים הרחב שלה, אשר מאפשר אספקה של פתרונות ספציפיים ליישום, וכן את מגמת המעבר לערוצי הפצה עקיפים של האוסילוסקופים הנחשבים ל'מיינסטרים'", אומר ג'סי קוואזוס, מנהל הענף ב-Frost & Sullivan.

בעת הענקת הפרס, Frost & Sullivan שמה דגש מיוחד על מאמציה של Agilent להפוך לחברה מובילה בשוק, אשר מצאו את ביטויים בהשקת מוצרים עבור כל מגזריו של שוק האוסילוסקופים. בנוסף, צוינה לשבח מעורבותה של Agilent בקבוצות תקינה שונות. מעורבות זו מאפשרת לחברה לספק את המוצרים המתאימים בעת שהם נדרשים על-ידי הלקוחות.

במהלך שנת 2011 הציגה Agilent את סדרת Infiniium 9000 X-Series המיועדת למגזר הקצה העליון של השוק ואת סדרות 2000 ו- 3000 InfiniiVision X-Series, אשר מיועדות למגזר המיינסטרים. בנוסף, Agilent מספקת פתרונות ייחודיים שהנם ספציפיים ליישום לרוחב מגוון מערכות חומרה ותוכנה, אשר תורמים במידה ניכרת להתקדמותה של החברה בשני מגזרים אלה.

Frost & Sullivan קובעת, כי הגדלת נתח השוק של Agilent במגזרי הקצה העליון והמיינסטרים התאפשרה גם בזכות הטמעתם של ערוצי הפצה עקיפים עבור קו האוסילוסקופים הנפוצים של החברה ועבור המעגלים המשולבים גבוהי הביצועים, הספציפיים ליישום.

Agilent השקיעה במעגלים משולבים, אשר מיוצרים מאינדיום פוספיד באמצעות תהליך קנייני והצליחה להגדיל את מהירות הטרנזיסטורים עד ליותר מ- GHz 200. הישג זה אפשר לחברה לצייד את האוסילוסקופים שלה בתמיכה בתדרים גבוהים (עד 33 GHz), תוך שמירה על רצפת הרעש ורצפת מדידות הריצוד הנמוכות בענף. בנוסף, על-ידי שילוב תכונות כגון לכידת נתונים, תצוגה ועיבוד אנליזה במעגל CMOS יחיד, Agilent הצליחה להפחית במידה ניכרת את עלויות האוסילוסקופים מסדרות 2000 ו- 3000 InfiniiVision X-Series.

עוד באלקטרוניקה וטכנולוגיה

עוד חדשות