שר המדע פרופ' דניאל הרשקוביץ בתום ביקור היום (22.9.09) בתעשייה האווירית:

"אפעל להגדיל הקצאת משאבים ממשלתיים בנושא החלל"

מאת הודעות לעיתונות.


WeSell רשת שותפים

שר המדע פרופ' הרשקוביץ

התעשייה האווירית לישראל, נתב"ג 22.9.2009 - "אני מעריך ומתפעל מהישגי התע"א והתעשיות הנילוות בנושא החלל, שהביאו את התע"א למעמד של מעצמת חלל.
חשוב מאוד, הן מבחינה בטחונית והן מבחינה כלכלית, לשמור על המעמד הזה.אני פועל לכך נמרצות, ובין השאר נפגשתי עם נשיא המדינה, העליתי את הנושא בישיבת הממשלה ויזמתי ישיבה מיוחדת של וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת".
כך אמר שר המדע פרופ' דניאל הרשקוביץ בתום ביקור הבוקר (22.9.09) בתע"א.שר המדע פרופ' הרשקוביץ

השר התקבל על ידי מנכ"ל התע"א יצחק ניסן, שהציג לשר את התע"א והישיגה הטכנולוגיים, השיווקיים והמבצעיים.
מר ניסן סקר את המטרות והיעדים שניצבים בפני התע"א בשנים הקרובות.
קודם למינויו כמנכ"ל היה מר ניסן סמנכ"ל מנהל חט' החלל ולפני כן מנהל מפעל מבת ופעל רבות להביא את התעשייה האווירית למעמדה הבכיר בין יצרני הלוויינים בעולם.

סמנכ"ל התע"א ומנהל חטיבת חלל וטילים יוסי וייס ארח את השר ופמלייתו במתקני פיתוח הלוויינים.

בתמונות:
1 שר המדע פרופ' הרשקוביץ (משמאל) מקבל דגם של לוויין "טקסאר" ממנכ"ל התע"א יצחק ניסן.
2 שר המדע פרופ' דניאל הרשקוביץ (שני משמאל) ומנכ"ל משרדו שר-שלום ג'רבי (במרכז) מקבלים הסברים על פעילות הלוויינים מפי יוסי וייס (מימין) סמנכ"ל התעשייה האווירית ומנהל חט' חלל וטילים.

WeSell רשת שותפים

חזרה למגאזין

כל הזכויות שמורות אופלי התשס"ח