אורידיון מדווחת על תוצאות רבעון שני 2009:

הכנסות ברבעון השני הסתכמו ב- 9.6 מיליון דולר; הרווח הנקי 560 אלף דולר

מאת הודעות לעיתונות.
WeSell רשת שותפים

Capnostream 20

החברה צופה שיפור בהכנסות ברבעונים הבאים של 2009

ירושלים/נידהם – 24 אוגוסט 2009 - אורידיון מערכות בע"מ (SIX: ORIDN) רשמה הכנסות בהיקף של 19.1 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2009, הירידה לעומת התקופה המקבילה ב- 2008 נובעת ברובה מהקטנה משמעותית במכירות לחברת Physio-Control במחצית הראשונה של 2009 בשל אי קבלת אישור ה- FDA לחזרה לייצור.
בנטרול השפעות הקיטון במכירות החומרה ל- Physio-Control, צמחו הכנסות החברה ב- 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
שיעור הצמיחה הנמוך יחסית נובע, בדומה לרבעון הראשון, מהשפעת המיתון העולמי על תעשיית הבריאות וצמצומים באשפוזים וניתוחים אלקטיביים בבתי חולים.
למרות זאת, מכירות מוצרים מתכלים ברבעון השני גדלו ב- 19% ומכירות המוצרים המתכלים עבור המחצית הראשונה של 2009 גדלו ב- 11%. אורידיון שומרת על רווחיות במחצית הראשונה של 2009, הגדילה את קופת המזומנים, צמצמה מלאים ושמרה על מאזן יציב.

הכנסות החברה ברבעון השני של 2009 הסתכמו ב- 9.66 מיליון דולר, לעומת 10.70 מיליון דולר ברבעון השני של 2008. ההכנסות במחצית הראשונה של 2009 הסתכמו ב- 19.2 מיליון דולר לעומת 21.96 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.
הירידה, נובעת רובה ככולה מצמצום משמעותי במכירות החומרה ל Physio-Control (P-C) כתוצאה מתהליכים של החברה מול ה- FDA שלא הסתיימו ברבעון השני של 2009.
זאת בהשוואה למכירת חומרה ל P-C בהיקף של יותר מ- 3.4 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד.
אורידיון צופה כי מכירות ל-P-C יתחדשו ברבעון השלישי ויחזרו לפעילות מלאה ברבעון הרביעי של 2009.בניטרול השפעת קיטון מכירות החומרה ל- Physio-Control, חלה עליה של כ- 1% בהכנסות אורידיון ברבעון השני ובמחצית של 2009 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה הנמוכה יחסית הינה תוצאה ישירה של המיתון העולמי שבא לידי ביטוי בצמצום הוצאות בתעשיית הבריאות ולפיכך באישפוזי חולים וניתוחים אלקטיביים.

הכנסות החברה ממוצרים מתכלים המשיך לגדול וברבעון השני של 2009 גדלו ב- 19% לעומת התקופה המקבילה.
הכנסות החברה ממוצרים מתכלים במחצית הראשונה של 2009 גדלו ב- 11% לעומת התקופה המקבילה ב- 2008. נתח הכנסות החברה ממוצרים מתכלים במחצית הראשונה של 2009 הינו 52% מסך ההכנסות, לעומת 41% בתקופה המקבילה אשתקד.

גידול משמעותי זה הינו גבוה מצפי החברה לכל שנת 2009 ונובע מהירידה במכירות החומרה ל- P-C המוסברות לעיל.
אורידיון ממשיכה בתמיכתה ניסויים קליניים הממומנים על ידי אורידיון ניסויים קליניים עצמאיים הנערכים על ידי מובילי דעות כדי להגביר את המודעות לחשיבות ניטור באמצעות קפנוגרפיה. מחקרים רבים הציגו עדויות חותכות לכך שטכנולוגית הקפנוגרפיה של אורידיון משפרת את בטיחות וטיפול החולה.
ההמלצות העקביות בקרב ארגוני בריאות מובילים רבים הינם גורם מניע חשוב לקידום הקפנוגרפיה בכלל וצמיחת החברה בפרט.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2009 הסתכם ב- 5.13 מיליון דולר, ושיעורו מסך ההכנסות נאמד ב-53.1%, בהשוואה לרווח גולמי של 5.90 מיליון דולר ושיעור רווח גולמי של 55.2% ברבעון המקביל.
הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2009 הסתכם ב- 10.23 מיליון דולר, ושיעורו מסך ההכנסות נאמד ב- 53.5% לעומת רווח גולמי של 12.13 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב- 2008.
הירידה נובעת מקיטון במכירות חומרה ל- P-C וירידה בשערי היורו והדולר במחצית הראשונה של 2009 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
לשער המטבע השלילי של היורו היתה השפעה של 3%-4% מהרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2009.ההוצאות התפעוליות ברבעון השני של 2009 הסתכמו ב- 4.57 מיליון דולר, ירידה של כ- 13% בהשוואה ל- 5.27 מיליון דולר ברבעון המקביל.
ההוצאות התפעוליות במחצית הראשונה של 2009 הסתכמו ב- 9.51 מיליון דולר, ירידה של 8% לעומת 10.36 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות מחקר ופיתוח ירדו במעט ל- 1.03 מיליון דולר ברבעון השני של 2009 לעומת 1.14 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. אורידיון שמרה על היקף ההוצאות במו"פ במטרה להיערך להזדמנויות הניצבות בפני החברה בטווח הקרוב ובטווח הרחוק לשיווק מוצרים חדשים ומשופרים. בכלל זה השקת מדד ה- IPI (Integrated Pulmonary IndexTM), צבר הזמנות של מוצרים חדשים וההודעה האחרונה על שיתוף הפעולה עם מאסימו בפיתוח ממשק דו כיווני לקישור מוניטורים בטכנולוגיית CapnostreamTM של אורידיון ומערכות Patient SafetyNet של מאסימו.

הוצאות שיווק ומכירות ברבעון השני של 2009 הסתכמו ב- 2.95 מיליון דולר, לעומת 3.20 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהמשך שמירה קפדנית על הוצאות הניהול של תוכניות ההדרכה של אורידיון המדגימות ומעודדות שימוש במוצרי החברה לניטור נשימתי בקרב שותפי OEM, ODN ולקוחות החברה.

הוצאות הנהלה וכלליות – ברבעון השני של 2009 הסתכמו ב- 0.59 מיליון דולר לעומת 0.93 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות הנהלה וכלליות נובעת בעיקר מאי עליית מחירים ופיחות השקל מול הדולר.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2009 הסתכם ב- 0.56 מיליון דולר לעומת 0.63 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2009 הסתכם ב- 0.72 מיליון דולר, המהווה כ- 3.8% מסך ההכנסות בהשוואה לרווח תפעולי של 1.78 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה ברווח התפעולי נובעת מהירידה במכירת חומרה ל- P-C ומהירידה ברווח הגולמי.
הכנסות מימון במחצית הראשונה של 2009 הסתכמו ב- 0.19 מיליון דולר בהשוואה ל- 0.31 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המימון נובעות בעיקר מריבית ודיבידנדים על ביטחונות פיננסיים.
הרווח הנקיברבעון השני של 2009 הסתכם ב- 0.56 מיליון דולר לעומת 1.88 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2009 הסתכם ב- 0.90 מיליון בהשוואה ל- 3.18 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2008. הירידה נובעת מהטבות מס של כ- 0.94 מיליון דולר שנרשמו ברבעון השני של 2008 ו- 1.09 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2008 בהתאמה. לא התקבלו הטבות מס ב-2009.

תחזית לרבעונים הבאים של 2009
לדברי אלן אדלר, יו"ר ומנכ"ל אורידיון: "לאחרונה אנו עדים לסימני התאוששות ראשונים מהמשבר. הצפי של אורידיון לטווח הקרוב, כמו ברוב חברות הפארמה, עדיין מעורפל.
עם זאת, נראה כי תנאי השוק עבור שותפי ה- OEM וה- ODN שלנו התייצבו, מה שמאפשר לנו צפי טוב יותר לרבעונים הקרובים.
חידוש המכירות ל- Physio-Control המהווה אחד הגורמים העיקריים לחוסר הבהירות נמצא בשלב האחרון.
אנו צופים לחידוש מלא של המכירות ל- P-C בשבועות הקרובים ולפיכך זינוק במכירות ברבעון הרביעי.
בנוסף, אנו צופים מכירות חומרה לשותפי OEM נוספים שלנו והמשך צמיחה במכירות מוצרים מתכלים כפי שדווח במחצית הראשונה של 2009.
בסיכום שנת 2009 אנו צופים לירידה קלה בשורה העליונה של כ- 5%, כתוצאה מההאטה במכירות החומרה במקביל להוצאות תפעול השוות לשנה הקודמת של 11%-12%. אנו צופים לחידוש צמיחה משמעותי כבר ב- 2010.
על רקע אספקה סדירה של חומרה ל- P-C. בנוסף, שיתוף הפעולה החשוב שהודענו עליו בשנה הקודמת והשנה יהווה נדבך משמעותי להכנסות החברה כבר בשנה הקרובה.
במבט רחב יותר, מניעי הצמיחה בשוק הקפנוגרפיה מתחזקים ואורידיון מחזקת את מעמדה כמובילת שוק.
לדוגמה, שיתוף הפעולה עם מאסימו,שותף ה- OEM החדש שלנו והתגובות המעודדות מהתעשייה למדד ה- IPI שפיתחנו.
עם ההתאוששות אנו צופים להשפעה מצטברת של הגורמים הנ"ל, יחד עם גידול הדרישה בשוק אשר ישפרו באופן משמעותי את ההכנסות והרווחיות שיובילו לצמיחה בעתיד הקרוב".

אורידיון מערכות בעי"מ היא חברה גלובלית למכשירים רפואיים, המתמחה בניטור בטיחות החולים. החברה פועלת באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה בארה"ב, אירופה וישראל.
אורידיון מפתחת מכשור רפואי ומוצרים מתכלים קניינים מבוססי פטנטים בטכנולוגית Microstream®, המעצימה את בטיחות החולים, דרך ניטור הפחמן דו-חמצני (CO2) , בנשימת החולה. מוצרי החברה מאפשרים ניטור יעיל ומוכח של דרכי נשימה, והשימוש בהם נעשה בסביבות רפואיות שונות, לרבות: הרגעה פרוצדורלית, ניהול כאבים, חדרי ניתוח, יחידות לטיפול נמרץ, יחידות לטיפול לאחר הרדמה, שירותי חירום רפואיים, תחבורה, טיפול אלטרנטיבי ובמסגרות אחרות בהן נשימת החולה עלולה להיות חשופה לסכנה.

חזרה להנדסה רפואיתWeSell רשת שותפים

WeSell רשת שותפים

כל הזכויות שמורות אופלי התשס"ח