אלאופ רוכשת את בר קל

חברת הבת של אלביט מערכות, אלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ, רכשה את חברת בר-קל מערכות הנדסה

מאת הודעות לעיתונות.

elop

אלביט מערכות הודיעה כי חברת הבת שלה, אלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ, רכשה את מלוא האחזקות בחברת בר-קל מערכות הנדסה. עלות הרכישה אינה מהותית לאלביט מערכות.

בר-קל מערכות הנדסה עוסקת במחקר, פיתוח ושיווק מערכות טכנולוגיות לחישה מרחוק היפר-ספקטראליות, עבור מערכת הבטחון וגורמים ממשלתיים בארץ ובעולם.

צילום היפר- ספקטראלי מהווה נדבך נוסף במסגרת פעולות איסוף מודיעין למטרות צבאיות או אזרחיות. בצילום מסוג זה מכילה התמונה המצולמת אינפורמציה נוספת הקשורה למאפיינים של סוגי החומרים הנראים בתמונה. מודיעין מסוג זה יכול לתת אינדיקציה לגבי תהליכים מסויימים המתבצעים באתר נתון המצולם ע"י המצלמה, וכן מאפיינים של סוגי המטרות הנצפות, שהן מעבר לתמונה המצולמת.

elop

בתחום האזרחי משמשת הטכנולוגיה ההיפר-ספקטראלית לצורך קבלת אינפורמציה הנוספת על התמונה הסטטית. לדוגמא: בתחום החקלאות ניתן לקבל מידע לגבי רמת ההשקיה, מחלות המתפתחות ותוקפות את הגידולים, איכותם של מקורות מים ועוד. דוגמא נוספת הינה בתחום המחצבים: בעזרת הטכנולוגיה ניתן למפות איזורים בעלי עניין המכילים סוג מסויים של מחצבים.

מנכ"ל אלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ, חיים רוסו אמר: "רכישת חברת בר-קל מהווה חיזוק טכנולוגי משמעותי ליכולתה של אלביט מערכות לספק ללקוחותיה פתרונות בתחום מערכות מודיעין חזותי (ISR)"

כל הזכויות שמורות אופלי התשס"ח